{关键字} {关键字}

Quản lý thời gian hiệu quả từ bài học những hòn đá cuội

Thứ hai, 05/11/2012, 08:31 GMT+7

{关键字}

Bài học từ những viên đá cuội cho ta ý tưởng về quản lý thời gian và tận dụng thời gian một cách hiệu quả nhất.

Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Quốc Thoại


Người viết : admin


Copyright © 2012 Công ty TNHH Hồng Khải Nguyễn {关键字}