{关键字} {关键字}

Cánh cửa mà ta chắc sẽ về

Thứ năm, 18/10/2012, 09:00 GMT+7

{关键字}

Bạn hãy tưởng tượng xem?

Nếu ta bước qua cánh cửa này thì sẽ gì bên trong?

Cánh cửa ngôi nhà nhứ thế quả là tuyệt vời phải không?

Đó là lối đi về mà ta chắc sẽ về nếu có một ngôi nhà có cánh cửa như vậy! 

Tuyệt vời!


Người viết : admin


Copyright © 2012 Công ty TNHH Hồng Khải Nguyễn {关键字}