Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ Nam_Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ Nam_Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần

{关键字}    0903 390 537 gặp Ms. Thanh Hồng-GĐ

{关键字}      {关键字}
{关键字}

Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ Nam_Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}

Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ Nam_Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần

Cánh cửa mà ta chắc sẽ về

Thứ năm, 18/10/2012, 09:00 GMT+7

{关键字}

Bạn hãy tưởng tượng xem?

Nếu ta bước qua cánh cửa này thì sẽ gì bên trong?

Cánh cửa ngôi nhà nhứ thế quả là tuyệt vời phải không?

Đó là lối đi về mà ta chắc sẽ về nếu có một ngôi nhà có cánh cửa như vậy! 

Tuyệt vời!


admin


{关键字}

Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần_Xổ số miền Bắc thứ Nam_Xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần